Witamy serdecznie na oficjalnej stronie  Zespołu Szkół w Szerzynach. 


Bierzemy udział w projektach:

Portale edukacyjne:

 Orlik 2012

 
Dnia 15 listopada 2009 r. przy Zespole Szkół w Szerzynach
został otwarty kompleks boisk sportowych
„Moje boisko - Orlik 2012”.
 
 
W uroczystym otwarciu kompleksu boisk wzięli udział: Pan Roman Ciepiela – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Stanisław Sorys – Wicewojewoda Małopolski, Pan Wacław Sychta i Pan Edward Faliszek radni powiatowi, Pan Stanisław Kmiecik – Wójt Gminy Szerzyny, Pan Grzegorz Gotfryd – Przewodniczący Rady Gminy Szerzyny, Ks. Prałat Adam Ptak – Proboszcz Parafii Szerzyny, Ks. Mariusz Urbański – Wikariusz Parafii Szerzyny, Pani Zuzanna Kluz – Sekretarz Gminy Szerzyny, Sołtysi sołectw należących do Gminy Szerzyny, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu działania Gminy Szerzyny oraz nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach na terenie Gminy.
 
Kompleks boisk obejmuje: boisko do piłki nożnej o wymiarach 26m na 56m oraz wielofunkcyjne boisko o wymiarach 19m na 32m do gier zespołowych koszykówki, siatkówki i tenisa o nowoczesnej elastycznej nawierzchni sportowej. Cały obiekt otoczono bezpiecznym, wysokim ogrodzeniem i masztami połączonymi z oświetleniem.
 

 
Kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym powstał w ramach rządowego programu Ministra Sportu i Turystyki. Jest to modelowy projekt pokazujący aktywność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sportu i profilaktyki zdrowotnej. Dla mieszkańców Gminy Szerzyny sport staje się coraz ważniejszy. Przejawem tego była liczba mieszkańców (wśród nich także spora liczba młodzieży) zgromadzonych podczas otwarcia obiektu i podczas cotygodniowych zajęć sportowych.
 
Standardy wymagań egzaminacyjnych
Standardy wymagań
egzaminacyjnych
 
Sprawdzian
Egzamin gimnazjalny
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Copyright © Zespół Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach, e-mail: zsszerzyny@wp.pl