Witamy serdecznie na oficjalnej stronie  Zespołu Szkół w Szerzynach. 


Bierzemy udział w projektach:

Portale edukacyjne:

 Swoszowa

Miejscowość położona  jest na wschodnim pasie Pogórza Ciężkowickiego, a w jej granicach znajduje się jeden ze szczytów tego pasma – Gilowa Góra (508 m n.p.m.). Swoszowa graniczy na południe z Ołpinami i Szerzynami, na wschód z Czermną, na zachód z Żurową, a na północ z Kowalową i Joninami.

Okoliczne wzgórza porośnięte są licznymi lasami, spływa z nich także kilka potoków uchodzących do Olszynki. Miejscowość położona jest na malowniczym, pagórkowatym terenie, a z wyższych partii wsi rozciąga się piękny widok na Karpaty. Walory te połączone są z czystym powietrzem i pierwotną przyrodą – stwarzają liczne możliwości turystyczne.

 

Powstała zapewne równocześnie z Szerzynami i zawdzięcza najprawdopodobniej swoje powstanie Jordanom. W 1552 roku była w posiadaniu Jana Ocieskiego, kanclerza koronnego a w  1581 roku właścicielem jej został Piotr Górski, który płacił podatek. Przed rokiem 1842 posiadała wieś Emilia Jarmułowska, która odsprzedała w tym samym roku część swoich dóbr Szczepanowi Uniatyckiemu. Ten zaś odstąpił nabyte dobra Ludwikowi Komarnickiemu. Później stała się Swoszowa własnością Karola Woronieckiego. W spadku po Karolu, zmarłym 20 sierpnia 1844 roku, dobra te odziedziczyły dzieci księżnej Woronieckiej i dzieci Karoliny z książąt woronieckich, Abrahamowiczowej. Wszystkie te części nabył Ludwik Komarnicki 20 grudnia 1852 roku. Po nim dobra odziedziczyła Wiktoryna Komarnicka i sprzedała je w 1872 roku Michałowi i Annie Aderom. Od 1892 roku dobra te ustawicznie zmieniały właścicieli. W 1903 roku nabyli je: Tobiasz Klagschald, Szymon Neuman i Izaak Tepper. Swoszowa składała się z 4 osad: Swoszowa (dzisiejsza wieś), Wola, Zapole i Sikornica. Później doszły także nowe przysiółki: Przymiarek, Podlas, Góry, Borówka oraz Dwór.

  

W historii Swoszowej zapisały się także obie wojny światowe. Pozostałością po pierwszej wojnie jest cmentarz austriacki, w którym spoczywają żołnierze biorący udział w bitwie pod Gorlicami w maju 1915 roku. W czasie II wojny światowej mieszkańcy Swoszowej brali czynny udział w ruchu oporu, należeli do AK. Na terenie Swoszowej odbyła się największa bitwa akcji „Burza”na Pogórzu karpackim. Wydarzenia te upamiętnia pomnik, znajdujący się na Gilowej Górze. Widnieje tam napis: „W tym miejscu w dniu 17 VIII 1944 roku żołnierze I Batalionu 5 Pułku Strzelców Podhalańskich AK odnieśli zwycięstwo nad oddziałem tarnowskiego gestapo”. Wieś Swoszowa od początku swego istnienia należała do parafii Szerzyny. Dopiero w latach 50-tych zaczęto się starać o budowę własnego Kościoła, który ukończono w 1959 roku. W latach 1959 – 1971 kościół w Swoszowej był kościołem pomocniczym należącym do parafii Szerzyny. W połowie 1971 roku została utworzona parafia Swoszowa i przybył pierwszy ksiądz – Władysław Zima. Następnymi proboszczami byli Jan Kos, Władysław Raczek i obecny proboszcz Adam Mikos, rezydujący tu od 1992 roku.

W 1922 roku w Swoszowej wybudowano nową,  pięcioizbową szkołę podstawową. Za niedługo jednak skromny budynek szkoły zaczął nie wystarczać na potrzeby  wsi. Ówczesny dyrektor Stanisław Sroka wynajął prywatne budynki, w których uczono aż do 1997 roku. Wtedy to została ukończona budowa nowej szkoły, którą otwarto i nadano jej imię „Jana Pawła II” 14 VI 1997. Od 1999 roku młodzież po skończeniu szkoły podstawowej dowożona jest do Publicznego Gimnazjum w Szerzynach. W latach 70-tych wybudowano także Dom Strażaka. Dzisiaj mieści się w nim sklep, siedziba OSP i reaktywowany niedawno Klub Kultury. W latach 90-tych odbyła się gazyfikacja wsi, ulepszono sieć dróg, zakończono także telefonizację wsi. 

Standardy wymagań egzaminacyjnych
Standardy wymagań
egzaminacyjnych
 
Sprawdzian
Egzamin gimnazjalny
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Copyright © Zespół Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach, e-mail: zsszerzyny@wp.pl