Witamy serdecznie na oficjalnej stronie  Zespołu Szkół w Szerzynach. 


Bierzemy udział w projektach:

Portale edukacyjne:

 Informacje o projekcie
 

FENIKS to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji  naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program jest realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (lider programu), Uniwersytetu Humanisto-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Osobami zarządzającymi programem FENIKS są: prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr (UJ) – kierownik programu, dr hab. Leszek Hadasz (UJ) – małopolski koordynator programu.

Z naszej szkoły za osiągnięcia w konkursach fizycznych /11 uczniów z gimnazjum/ bierze udział w w/w projekcie. Są to: Magdalena Bęben, Sylwia Duda, Anna Gomółka,  Dominika Klisiewicz, Tomasz Król,  Barbara Paszyńska, Agnieszka Ryznarska, Wiktor Solarz,  Anna Wójcik, Ireneusz Zając i  Piotr Mitoraj. Opiekunem projektu jest nauczyciel fizyki w gimnazjum mgr Henryk Karp. Zakres działań: 

- uczniowie wyjeżdżają na wykłady i ćwiczenia na UJ do Krakowa,

- w szkole prowadzone jest kółko fizyczne – 2 godz. tygodniowo,

- prowadzona jest internetowa liga zadań z fizyki,

- otrzymaliśmy zestaw pomocy do fizyki dla gimnazjum,

- odbyły się dwa pikniki naukowe z fizyką /czerwiec i wrzesień 2010/

-spotkanie naukowców z UJ w Krakowie z młodzieżą gimnazjalną -prezentacja ciekawych doświadczeń,

- przygotowywanie projektów naukowych.

Uczniowie prezentują swoje prace na uczelni - w czerwcu 2008 roku dwie uczennice: Anna Wójcik i Agnieszka Ryznarska z kl. Ib zajęły I miejsce i zostały laureatkami za projekt naukowy: „Lot balonu” i w nagrodę wyjechały na obóz naukowy do Białego Dunajca z pracownikami naukowymi uczelni. W czerwcu 2011 roku dwie uczennice: Sylwia Duda i Barbara Paszyńska z kl. IIIb zajęły I miejsce i zostały laureatkami za projekt naukowy: „Siła Coriolisa” i w nagrodę wyjechały na obóz naukowy do Suchedniowa z pracownikami naukowymi uczelni. Piotr Mitoraj z kl. IIIb w 2009 i 20010 roku był dwukrotnie laureatem intrnetowej ligi zadań z fizyki.

 

Standardy wymagań egzaminacyjnych
Standardy wymagań
egzaminacyjnych
 
Sprawdzian
Egzamin gimnazjalny
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Copyright © Zespół Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach, e-mail: zsszerzyny@wp.pl