Witamy serdecznie na oficjalnej stronie  Zespołu Szkół w Szerzynach. 


Bierzemy udział w projektach:

Portale edukacyjne:

 Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej

 
 
Cmentarz nr 31 – Szerzyny
 

Cmentarz zaprojektował Johann Jäger. Pochowani są na nim : Rosjanie w liczbie 89-ciu, służący za życia w Jej Imperatorskiej Wysokości Wielkiej Księżnej Wiery Konstantynownej 22. pułku piechoty, 101. Permskim, 121. Penzeńskim, 201. Potyjskim, 202. Goryjskim pułkach piechoty ; 26-ciu żołnierzy austro –węgierskich z 13. i 36. pułków piechoty, 17. rzeszowskiego, 18. przemyskiego i 19. lwowskiego pułków piechoty Landwehry, 20 batalionu Landsturmu czy też 26. pułku artylerii polowej. Pochowano tutaj także 2 żołnierzy armii niemieckiej. Ogółem ze 106 pochowanych zidentyfikowanych imiennie jest 11.

1.jpg   3.jpg

Obiekt zaprojektowany został na planie zbliżonym do kwadratu o wymiarach ok. 18 x 16 metrów. Ogrodzenie stanowi kamienna podmurówka biegnąca po obrysie cmentarza z wysokimi kamiennymi słupami. Pierwotnie pomiędzy słupami znajdowały się belki drewniane – dzisiaj pozostały po nich tylko ślady w postaci prostokątnych gniazd w bokach słupów. Pomnik cmentarza stanowi wysoki na ok. 5,5 m krzyż z kamiennych ciosów którego drzewce zostało wzmocnione po bokach dodatkowymi żebrami stojący na prostopadłościennym postumencie wkomponowanym w linię tylnego ogrodzenia.

2.jpg  4.jpg

Na postumencie znajduje się tablica inskrypcyjna z tekstem autorstwa H. Hauptmanna, zaś bezpośrednio przed nią współczesna tabliczka drewniana na której uwieczniono polskie tłumaczenie inskrypcji w brzmieniu: „Leśne pochodnie, szumy lasu, grajcie o naszym wczesnym grobie. W martwej drzemce boże gwiazdy nasłuchują w dół łagodnie”.

Cmentarz nr 32 – Szerzyny
 

Cmentarz ten leżący tuż przy drodze do Swoszowej, w odległości ok. 1,2 od skrzyżowania w centrum Szerzyn zaprojektował Johann Jäger na planie prostokąta o wymiarach 23 x 18 m. Ogrodzenie stanowi niski mur z piaskowca przykryty betonowym daszkiem zaś wejście na teren cmentarza prowadzi przez betonowy mostek na rowie pomiędzy nim a drogą.

1.jpg  5.jpg  3.jpg

Pomnik, znajdujący się w linii tylnego ogrodzenia stanowi wysoki na ok. 5,5 m krzyż z kamiennych ciosów którego drzewce zostało wzmocnione po bokach dodatkowymi żebrami stojący na prostopadłościennym postumencie (identyczny jak na cmentarzu nr 31 w Szerzynach) wykonany z piaskowca pochodzącego z kamieniołomu Straconka koło Bielska.

9.jpg 4.jpg 6.jpg

Na polu grobowym ocienionym potężnymi dębami zasadzonymi jeszcze przez budowniczych znajdują się krzyże kilku rodzajów z wykonanymi na nowo tabliczkami imiennymi z których możemy dowiedzieć się iż spoczywa tutaj 17 żolnierzy austro-węgierskich i aż 117 rosyjskich. Krzyże te w większości są "skróconą" wersją krzyży projektu Jana Szczepkowskiego, bez charakterystycznej ramki na tabliczkę u dołu.

10.jpg  11.jpg  7.jpg

Nazwiska z tabliczek są swojsko brzmiące: Piorun, Bochenek i Król i nic w tym dziwnego bo jednostki pochowanych „Austriaków” to m.in. 57. tarnowski pułk piechoty, 18. przemyski pułk piechoty Landwehry, 19. lwowski pułk piechoty Landwehry czy 33. stryjski pułk piechoty Landwehry. Znanych jest także szereg jednostek do których należeli żołnierze rosyjscy: 10. Małorosyjski pułk grenadierów Generał-feldmarszałka Hrabiego Rumiancewa-Zadunajskiego czy 101. Permski, 105. Orenburski, 121. Penzeński, 124. Woroneski, 127. Putywlański pułki piechoty.

8.jpg  2.jpg

Cmentarz nr 33 – Swoszowa / Szerzyny
 

Johann Jäger projektując ten cmentarz bardzo malowniczo usytuował go na tle lasu, w oddaleniu od domów bezpośrednio przy drodze z Szerzyn do Swoszowej. Wprawdzie nie wyróżnia się on ani wielkością (ok. 700 m2) ani szczególnie wyszukanym planem (prostokąt) ale niewątpliwe znacznie odbiega wyglądem od pozostałych cmentarzy wojennych Powiatu Tarnowskiego, głównie za sprawą pomnika, który podczas gruntownego remontu tego obiektu w ostatnich latach wykonano w formie potrojonego krzyża z drewnianych belek nakrytego spadzistym daszkiem, osadzonego na szczycie ścianki pomnikowej wyróżnionej z tylnego muru.

005.jpg  2.jpg

Pozostałe elementy architektury cmentarza to ogrodzenie wykonane w formie pełnego muru z trzech stron, zaś od frontu jako kamienne słupki z drewnianą balustradą pomiędzy nimi. Wejście na cmentarz prowadzi po kilku schodkach w dół, przez drewnianą furtkę. Na polu grobowym stoją wykonane na nowo krzyże drewniane z daszkami powielające, poniekąd, formę pomnika na których zawieszono nowe, prostokątne tabliczki emaliowane z nazwiskami pochowanych tutaj 83. żołnierzy austro-węgierskich , 85. rosyjskich i jednego poddanego niemieckiego nazwiskiem Lebunke, żołnierza 2 Królewskiego Pruskiego Pułku Grenadierów Gwardii Cesarza Franciszka.

004.jpg  002.jpg

Ogółem znanych jest 25 nazwisk pochowanych tutaj oraz kilkanaście jednostek wojskowych w których służyli polegli: 18. przemyski, 20. stanisławowski, 33. stryjski pułki piechoty Landwehry; 56. wadowicki i 98. z Wysokiego Myta w Czechach pułki piechoty; 2 i 12 bataliony strzelców polowych; 16. bańsko-bystrzycki pułk piechoty Honvedu, czy rosyjskie pułki piechoty: 7. Rewalski Generała Tuczkowa, 138. Bołchowski, 225. Liwnieński.

001.jpg  003.jpg

Żołnierze ci spoczęli w tak pięknym miejscu, że słowa tablicy inskrypcyjnej z pomnika, które w wolnym tłumaczeniu brzmią: „Zazdrośćcie tym, co polegli w walce, tutaj bowiem powstała sława ich życia i śmierci” nie wydają się banalne.

1.jpg

Standardy wymagań egzaminacyjnych
Standardy wymagań
egzaminacyjnych
 
Sprawdzian
Egzamin gimnazjalny
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Copyright © Zespół Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach, e-mail: zsszerzyny@wp.pl